Du er her: HjemNyheterBlir 2015 et folkehelsevalg?

Valgkampen er godt i gang, og det er den aller første lokale valgkampen siden folkehelseloven (2012) trådte i kraft. Dette er en unik mulighet til å gjøre opp status for de årene som har gått etter innføring av loven, og ikke minst til å sette folkehelse på den politiske dagsorden.

Folkehelse et politisk valg

For politikerne spiller en sentral rolle i det lokale og regionale folkehelsearbeidet. I Trondheimserklæringen, som ble utarbeidet på Nordisk Folkehelsekonferanse i fjor, blir det fremhevet at en samfunnsutvikling for helse og trivsel krever sektorovergripende samarbeid, kunnskapsbasert planlegging og god styring. Folkehelse er et politisk valg, heter det der.

Ryggraden i folkehelsearbeidet

I den samme erklæringen blir det lokale og regionale nivået beskrevet som selve ryggraden i folkehelsearbeidet. Det er der mennesker lever og bor vi kan forme de kvaliteter som fremmer helse, trivsel og tilhørighet.

Kommunene og fylkeskommunene er da også gitt et stort ansvar i folkehelseloven. De skal fremme befolkningens helse og trivsel, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller.

2 av 3 mener lokalpolitikere gjør for lite

I en fersk undersøkelse som YouGov har utført for Helsedirektoratet, kommer det fram at 73 prosent av befolkningen mener kommunen sin er et godt sted å vokse opp. Men kun en tredel mener at lokalpolitikerne er opptatt av å legge til rette for god helse der de bor.

I Riksrevisjonens ferske rapport kommer det også fram at over halvparten av norske kommuner mangler mål og strategier for folkehelsearbeidet.

Ta vare på velgerne dine!

Det er med andre ord på tide at flere lokalpolitikere tar ansvar for sine velgeres helse. I Sunne kommuners politikeropplæring, som revitaliseres nå i år, er vi blant annet opptatt av å formidle at folkehelse ikke er noe som bare angår helsepolitikere.

Siden folkehelsearbeid handler om å forhindre at folk blir syke, er det helt essensielt å bruke “folkehelsebrillene” i alle politiske saker. Stedsutvikling, skole og transport er eksempler på sentrale “folkehelsesektorer”.

God helse skapes alle andre steder enn i helsesektoren.

Folkehelsevalget

Derfor støtter vi Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, når hun i et innlegg håper på en valgkamp der partiene konkurrerer like ivrig om forebygging av sykdom som de gjør om sykehus og sykdomsbehandling.

Tre år etter folkehelseloven er det på tide!

Les også: Modum tar folkehelse på alvor

I Sunne kommuner er den politiske forankringen sterk. I tillegg til dedikerte administratorer og folkehelsekoordinatorer, har vi ordførere, lokal- og fylkespolitikere som kontaktpersoner i samtlige av våre medlemmer. Les mer om nettverket her

Foto: Sunniva Lund Osdal/Volda sentrum