Oppmerksomheten og interessen for samskaping har økt betraktelig de siste årene, samtidig som det er forholdsvis upløyd mark både for folkehelsefolk og forskere. Derfor ble det som et ledd i dette prosjektet arrangert en workshop høsten 2018 for å dele kunnskap og ideer, bygge faglige nettverk og gi innspill til…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her