Sunne kommuner er partner i forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo. Senteret gjennomfører en rekke forskningsprosjekter, og våren 2020 kartla de hvordan Oslo-ungdom hadde det under koronapandemien. Rapporten oppsummerer hovedfunnene fra undersøkelsen «Oslo-ungdom i koronatiden». Den kartlegger ungdoms hverdagsliv mens covid-19-pandemien preget landet på det mest intense våren 2020. Undersøkelsen…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her