Velkommen til digitalt frokostmøte 14. februar 2024, 09.00-10.30!

De aller fleste av oss beveger oss for lite, og mange sliter med ensomhet og de helseproblemene som følger av det. Både bevegelse og møteplasser henger tett sammen med de bygde omgivelsene våre. Men hvordan bygger vi for bedre folkehelse? I mange sammenhenger bygger vi oss syke, og mange steder kunne vi bygget oss friskere, ved å tenke oss litt bedre om før vi begynner å planlegge og bygge.

Men det kan være krevende å bygge for god helse og livskvalitet, og det krever kunnskap. Hverdagsreisen er et verktøy for å undersøke hvordan de lokale fysiske omgivelsene påvirker valgene folk tar om hvor de går og hvordan de møtes. Kan man påvirke valgene, hjelpe folk til mer aktive og sosiale liv? Målet med prosessen er atferdsendring: Sammen med et fagteam vil kommunen gå gjennom en lokal innsiktsprosess, basert på metoder fra design- og arkitekturfagene, og teste fysiske tiltak som bidrar til at folk har lyst til å bruke nærområdene sine på nye måter, hele året.

Om tilbudet

  • Hverdagsreisen er en metodikk for å få innsikt i hvordan folk faktisk bruker de bygde omgivelsene, utviklet av DOGA og Comte Bureau.
  • Metodikken er beskrevet i Hverdagsreisen DIY, en håndbok som skal hjelpe kommunene til selv å samle innsikten, med enkel bistand fra designer/arkitekt.
  • Interesserte kommuner må søke om deltakelse. Søknaden skal inneholde et konkret område/en utfordring/en befolkningsgruppe kommunen trenger å vite mer om.
  • DOGA vil hjelpe deltakerkommunene å finne riktig designteam og bistå i den faglige gjennomføringen, men kommunen må selv dekke kostnadene ved prosessen. Kostnadene vil kunne variere, avhengig av utfordringenes omfang.
  • Innsiktsprosessen tar ca. 3 måneder, og målet er å komme fram til fysiske tiltak som kan testes på stedet, for å påvirke hva folk faktisk gjør. Framdrift for den fysiske testingen vil variere.
  • DOGA og Sunne kommuner velger ut maks 10 deltakerkommuner, basert på søknad og konkrete utfordringer, og arrangerer samlinger for kommunene underveis.
  • Deadline for søknader er 15. april.
  • Oppstart for prosjektet er høsten 2024

 

På frokostmøtet 14. februar får du vite mer om tilbudet, om Hverdagsreisehåndboka, og om hvordan dette kan bidra til folkehelse- og planarbeidet i din kommune.

Vel møtt!

Meld deg på frokostmøtet her

 

Arrangør: DOGA og Sunne kommuner

Kontaktpersoner:

DOGA: Ingerid Helsing Almaas, iha@doga.no

Sunne kommuner: Maria Eintveit, me@sunnekommuner.no

 

Program

09.00    Velkommen v/ DOGA og Sunne kommuner

             Folkehelse og bygde omgivelser – introduksjon
             Designdrevne innovasjonsprosesser – hva er det?

09.20    Hverdagsreisen DIY – presentasjon av verktøyet

09.40    Et eksempel – Hverdagsreisen i Lillestrøm kommune

10.00    Presentasjon av Hverdagsreisen-tilbudet v/ DOGA

             Spørsmål og svar

10.30    Slutt

 

Vil du vite mer om Hverdagsreisen-prosjektet? Les mer på DOGA sine nettsider her og Sunne kommuner sine nettsider her.

Om DOGA: Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor, med utgangspunkt i design- og arkitekturfagene. Hverdagsreisen er en del av DOGAs temasatsing på arkitektur og folkehelse. https://doga.no/

Om Sunne kommuner: Sunne kommuner jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Sunne kommuner er en del av WHOs Healthy Cities-nettverk, og er til for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og vil jobbe for å implementere FNs bærekraftsmål lokalt.