Hvordan ruster vi fremtidens folkehelsearbeidere til å møte utfordringene vi står overfor på folkehelsefeltet best mulig?

Norsk nettverk for utdanning og forskning innen helsefremming består av institusjoner som har ansvar for forskning og utdanning innen folkehelse og helsefremmende arbeid i Norge. Nå skal de revidere kjernekompetansemålene for folkehelseutdanningene, og Sunne kommuner er invitert til å komme med innspill!

På denne Folketanken vil vi få høre om nettverkets arbeid, status for folkehelseutdanningene i dag og hvilke endringer man ønsker å gjøre. Her har vi en unik mulighet til å forme fremtidens utdanning, og sikre den nødvendige kompetansen som trengs på folkehelsefeltet.

Delta på Folketanken 17. mars, kl. 9-10!

Påmeldingslenke blir sendt til nettverkets medlemmer på e-post.
Interessert i å vite mer om Folketanken eller om medlemskap i Sunne kommuner? Ta gjerne kontakt med oss!