Velkommen til Sunne kommuners nettverkskonferanse “Et godt liv starter der du bor” i Fredrikstad!

God helse og livskvalitet skapes der vi lever livene våre. Derfor må vi ha folkehelse i tankene når vi utvikler morgendagens lokalsamfunn.

Sammen med Fredrikstad kommune inviterer Sunne kommuner til to spennende dager hvor aktivitetsskapende stedsutvikling, sosial bærekraft og arbeid med levekår, sosiale helseforskjeller og gode oppvekstvilkår står i sentrum.

Her vil vi dykke ned i spørsmål som:

  • Hvordan kan det bygde miljø fremme aktivitet og sosiale møter?
  • Hvilken effekt har nabolaget vi vokser opp i på vår helse og livskvalitet?
  • Og hvordan kan vi jobbe langsiktig med å sikre rettferdig fordeling av gode levekår?

Dette, og mye mer, skal vi utforske i løpet av noen aktive, inspirerende og lærerike dager i vakre Fredrikstad – velkommen til en ille bra nettverkssamling!

Arrangementet torsdag 1. juni er åpen for alle. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner som er medlem i Sunne kommuner betaler ikke konferanseavgift.

Nettverksmiddag torsdag kveld, samt arrangementet fredag 2. juni er kun for ansatte i kommuner og fylkeskommuner som er medlem i Sunne kommuner.

PROGRAM

Åpent arrangement på Litteraturhuset

Onsdag 31. mai, kvelden før konferansen, inviterer vi også til et åpent arrangement hvor alle er velkommne! Temaet for arrangementet er “Nøkkelen til god livskvalitet”. Her blir det foredrag, småmat og mingling. Arrangementet er gratis. Vel møtt!

Meld deg på nettverkssamlingen her!

Påmeldingsfrist: 15. mai

Foto: Trine Sirnes