Du er her: HjemKunnskapsbankenAktivitet som behandling i Sandnes kommune

Fysisk aktivitet sammen med samtaleterapi er god behandling for mange typer utfordringer. For noen år siden erfarte teamet i Mestringsenheten i Sandnes kommune at fysisk aktivitet som en tjeneste i helsehjelpen de tilbydde, var ustrukturert og mer som et (fritids)tilbud, og ikke som behandling. Det ønsket de å gjøre noe…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her

Mestringsenheten i kommunen består av syv ulike avdelinger, med ulike behov. Aktivitetsteamet ved avdeling  rask psykisk helsehjelp og aktivitet gir aktivitetstilbud til alle som får tjenester, uavhengig av avdelingen. Det vil si at noen har større hjelpebehov og kommer gjerne til å ha behov for hjelp store deler av livet, mens noen er inne i en veldig kort periode.

Aktivitet som blant annet yoga, klatring, styrketrening, løping og til og med helårsbading, er noe av det som tilbys. Siste samling i hver type aktivitet inneholder informasjon om lignende tilbud i lokalmiljøet som en kan benytte videre. For de som ikke er klare til å gå direkte videre på andre tilbud alene, kan få hjelp til dette av recoveryhjelpa som er endel av aktivitetsteamet og består av to erfaringskonsulenter.

Studenter og lokalt treningssenter inkluderes

Der aktivitetene foregår i Sandneshallen, deriblant klatring og styrketrening, bruker de også sykepleierstudentene som skal drifte store deler av aktivitetene, samt motivere deltagerne de følger opp til å bruke tilbudet videre.

Kommunen har også fått til et samarbeid med Mudo treningssenter som ligger i Sandnes sentrum. Hver mandag og onsdag er det «åpent» for deltagerne som ønske rå trene på egenhånd, men teamet i Mestringsenheten er der om de ønsker hjelp eller støtte. De tilbyr også en til en oppfølging for de som trenger mer støtte i begynnelsen. For at samarbeidet med Mudo skal være bærekraftig for begge parter, har deltagerne prøveperiode i 2. mnd før de eventuelt må melde seg inn. Kommunen betaler for noen medlemskap i året til Mudo.

Hvordan lykkes?

For å lykkes med et slikt tilbud er det viktig å være tydelig hvem som gjør hva. Det er viktig å ha et tett samarbeid med terapeuter slik at fysisk aktivitet er like viktig som samtalene. Samtidig viser erfaringene i kommunen at tydelighet ovenfor innbyggerne, om hva slags aktiviteter de tilbyr, øker eierskap til aktiviteten. For deltagerne vil det også være enklere å komme i gang med aktviteten om det er lystbetont for enkelte.

Uavhengig av lengde på behandling så ønsket Sandnes kommune å forme tilbudene mer bærekraftige ved å tenke at samfunnet er en stor del av bedringsprosessen. For at flere skal kunne komme seg videre ut av kommunale tjenester, er kommunens hjelpetilbud utoverrettet slik at overgangen blir smidigere. Det er lett å tenke at de er for syke eller ikke kan delta på ordinære tilbud, men ansattes opplevelse er at alle klarer det, med god støtte.

 

Les mer om tilbudet i Sandnes kommune her: Sandnes kommune – Mestringskurs og kognitiv terapi, eller ta kontakt med nettverkskontakten i Sandnes.