Fylkeskommunene er i en særstilling i folkehelsearbeidet. De skal både fremme god helse og livskvalitet direkte, blant annet gjennom regional utvikling og ansvar for videregående skoler, og de skal understøtte kommunene i deres folkehelsearbeid. I Sunne kommuner deltar fylkeskommuner som er i front i dette arbeidet, blant annet fordi de ser verdien av samarbeid og partnerskap. I denne Folketanken tar vi tempen på oversiktsarbeidet, på program for folkehelsearbeid, og på samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene. Hva er viktig og hvordan kan vi gjøre det lettere for fylkeskommunene å være en regional helsefremmende drivkraft?

Denne Folketanken er aktuell for folkehelsekoordinatorer, rådgivere, ledere, folkevalgte og andre som har interesse for temaet i både kommuner og fylkeskommuner.

Helsedirektoratet vil kort innlede om folkehelseprogrammet, før vi deles inn i samtalegrupper. Representanter fra våre fire medlemsfylker; Nordland, Oppland, Møre og Romsdal og Agder, vil fortelle litt om sine erfaringer med folkehelseprogrammet. Og vi spør:

Hvordan fungerer det? Hva kan bli bedre? Hvordan kan vi styrke fylkeskommunens rolle som arkitekter for det gode liv? 

Påmeldingslenke blir sendt til nettverkets medlemmer på e-post.
Interessert i å vite mer om Folketanken eller om medlemskap i Sunne kommuner? Ta gjerne kontakt med oss!