Sosial ulikhet i helse kan forklares som gjennomgående og vedvarende forskjeller i befolkningens helsetilstand. Ulikhetene følger sosiale og økonomiske forhold som yrke, utdanning og inntekt. Sosial ulikhet i helse er samfunnsskapt og dermed mulig å endre, men hvordan kan kommuner jobbe systematisk med dette i eget folkehelsearbeid?

Det er utgangspunktet for et webinar og workshop som arrangeres av Helsedirektoratet i samarbeid med Sunne kommuner – WHOs norske nettverk onsdag den 28. oktober.

Oppvekst som case

Flere kommuner gir tilbakemelding om at det er krevende å vite hva slags tiltak de kan iverksette for å redusere sosiale ulikheter i sin kommune. Webinaret og workshopen vil gå inn på flere faktorer som bidrar til ulikhet i helse, men også jobbe spesifikt med oppvekst som påvirkningsfaktor og ulike tiltak på oppvekstfeltet som kan bidra inn i arbeidet.

Det vil settes av tid til å se på arbeidet i egen kommune og vurdere tiltakene i et fugleperspektiv. Vi anbefaler derfor at hver kommune deltar med minimum 2-3 personer som kan jobbe sammen i gruppearbeidet. Deltakerne kan gjerne representere ulike sektorer som er sentrale i kommunens arbeid med å utjevne sosiale forskjeller. Ettersom vi vil bruke oppvekst som case vil deltakere fra oppvekstsektoren være særlig relevante. Det er imidlertid også fullt mulig å delta som eneste representant fra sin kommune. I så fall vil du plasseres i gruppe med deltakere fra andre kommuner. Deltakerne vil også å få mulighet til å jobbe med et kartleggingsverktøy til planlegging av innsatser utviklet av Helsedirektoratet.

Program

Møteleder: Ingvild Little, Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

Del 1 Sosial ulikhet i et lokalt folkehelsearbeid

10:00-10:05 Velkommen v/møteleder Ingvild Little, Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

10:05-10:25 Viktigheten av å jobbe med reduksjon av sosial ulikhet og innvirkning på helsen v/ Steinar Krokstad NTNU og HUNT forskningssenter

10:25-10.40 Et systematisk folkehelsearbeid med ulikhetsbriller v/Kjersti Engeseth, Helsedirektoratet

10.40-11.10: Hvordan kommuner kan redusere sosiale helseforskjeller – innføring i et kartleggingsverktøy til arbeidet v/Øyvind Giæver, Helsedirektoratet

PAUSE

Del 2: Workshop

11:15-13:00 Introduksjon til grupparbeid v/Ingvild Little, Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

11:25-13:00 Gruppearbeid i digitale eller fysiske grupper. Deltakerne får mulighet til å jobbe med kartleggingsverktøyet med utgangspunkt i egen kommune.

13:00-13:30 Hvordan kommer vi videre i arbeidet for å utjevne sosiale helseforskjeller? Felles refleksjon.

Av hensyn til planleggingen og oppsett av digitale grupperom er det viktig at alle deltakere melder seg på separat, selv om dere tenker å jobbe flere sammen.

Påmelding her senest mandag 26.10.20.

Har du spørsmål ta kontakt med Kjersti Engeseth på kjersti.halvorsen.engeseth@helsedir.no