God livskvalitet er et ønske for de fleste og et mål for politikk og folkehelsearbeid. Men hva er god livskvalitet og hva er kildene til den? Hvordan kan vi legge til rette for god livskvalitet for alle? Og hva bidrar til bruttokommunallykken?

På dette seminaret vil vi forsøke å gi svar på nettopp dette. Vi vil presentere ferske funn fra forskningsfeltet og praktiske verktøy til inspirasjon for den enkelte og til folkehelsearbeidet i kommunen.

Fem grep for økt hverdagsglede («Five Ways to Wellbeing») er et konsept som er bredt anvendelig, og som mennesker kan bli møtt med i alle etablerte strukturer; verktøyet kan integreres i hverdagen – på skolen, i byparken og i det lokale kulturhuset, og det kan gi politikere, skoler, barnehager, arbeidsplasser, lokalmiljø, familier, behandlere og individer et felles faglig fundament for helsefremming.

Målgruppe: ansatte i bydeler, kommuner, fylker og andre som er interesserte i hvordan vi kan løfte livskvalitetsarbeidet.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Meld deg på her!

Program:

Dørene åpner kl. 12:00. Vi serverer kaffe og cookies. Seminaret er på Sentralen i Kronesalen, Øvre Slottsgate 3.

På seminaret vil vi høre innlegg fra:

Ragnhild Bang Nes, forsker ved Folkehelseinstituttet og Promenta/UiO.
Nøkkelen til god livskvalitet – en innføring i temaet livskvalitet og hverdagsglede.

Maja Eilersten, forsker ved Folkehelseinstituttet og Promenta/UiO.
Bedre livskvalitet, helse og arbeidsdeltakelse – Effekter av Hverdagsgledekurset.

Kristian Kroghus, kommuneoverlege Moss kommune.
Hverdagsglede Skole – et helsefremmende forskningsprosjekt i Moss kommune

Charlotte Elvedal og Werner Fredriksen,
Rådet for psykisk helse:
Hverdagsgledens 5 i din hverdag. Hvordan omsette kunnskapen til praksis?

Julie Solum Nymoen, Frisklivs- og mestringskoordinator ved Frisklivssenteret Bærum kommune.
Erfaringer med hverdagsgledekonseptet i forebyggende og helsefremmende arbeid fra Frisklivssenteret og Bærum kommune