Promentakonferansen

God psykisk helse og livskvalitet frem mot 2030:
Hvordan skaper vi samfunn som fremmer gode liv for alle?

Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo, 28.-29. september

Meld deg på her.
Bruk rabattkoden “2030” for å få gratis konferanse (gjelder ansatte i kommuner og fylkeskommuner som er med i Sunne kommuner, samt ansatte ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet).

Program

Torsdag 29. september


Promentakonferansen
Sted: Marmorsalen, Sentralen

Kl. 08:30-09:00
Registrering, kaffe og croissant

Kl. 09:00

Plenum

Oslos nye folkehelsestrategi: Utjevning av sosial ulikhet og økt livskvalitet som mål
Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune

Livskvalitet frem mot 2030
Ragnhild Bang Nes og Espen Røysamb, Promenta ved Universitetet i Oslo

Promentas verden: Innblikk i den nyeste forskningen på psykisk helse og livskvalitet
Ulike forskere fra Promenta, Universitetet i Oslo

Practical ways to make communities stronger and think about the neighbourhood as the place where change can happen
Cormac Russell, Managing Director of Nurture Development, faculty member of the Asset-Based Community Development (ABCD) Institute, DePaul University, Chicago (deltar digitalt)

11.50 – 13.10

Lunsj + Aktivitetsstasjoner: Vi tester Hverdagsgledens fem!

13.10 – 14.40

Parallellsesjoner

Livskvalitetsfremmende intervensjoner
Livskvalitet er landets viktigste ressurs, men ofte ulikt fordelt i befolkningen. For å sikre en bedre fordeling av livskvalitet er det behov for å gjennomføre konkrete tiltak på ulike nivåer og arenaer – både universelle og strukturelle tiltak, og spesifikke intervensjoner rettet mot grupper og individer. I denne parallellsesjonen viser vi frem bredden av tiltak som bidrar til å fremme god livskvalitet for flere.

 • Fem grep for økt hverdagsglede på tvers av nivåer
  Maja Gunvor Eilertsen (FHI) og Monica Beer Prydz (UiO)
 • Hvem endrer seg mest, de fornøyde eller de som er mindre positive til tiltaket? Foreløpige resultater fra implementering av foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to Kids (TIK) i FUS barnehage
  Egil Nygaard (UiO)
 • Hvordan kan vi fremme psykisk styrke i befolkningen?
  Live Skow Hofgaard (UiO)
 • Regjeringen har lovet oss en ny opptrappingsplan for psykisk helse i 2023: Her er læringspunktene fra tidligere tabber. Her er suksessfaktorene for et psykisk sunnere folk!
  Arne Holte (professor emeritus)

Psykisk helse og livskvalitet blant ungdom
Ungdomstiden er en sårbar tid med mange endringer både biologisk og sosialt. I denne parallellsesjonen vil vi se nærmere på status for barn og unges psykiske helse og livskvalitet etter to år med pandemi. Vi vil bl.a. se hvordan gaming preger unges liv, samt se på viktige innsatsfaktorer for å sikre barn og unge oppvekstvilkår som fremmer god psykisk helse. 

 • Psykososialt velvære blant ungdom under koronapandemien
  Tilmann von Soest (UiO)
 • Barn, unge og gaming: Hvor farlig er det?
  Beate Wold Hygen (NTNU)
 • Naturens betydning for barn og unges psykiske helse
  Vidar Ulset (UiO)
 • Hvordan kan kommunen bidra til god psykisk helse blant barn og unge?
  Benedikte-Marie Lio (Mental Helse Ungdom)

Har nabolaget noe å si for hvordan vi har det?
Det er i nabolaget og lokalmiljøet vi lever det meste av livene våre. Stedet vi bor gir oss ulike muligheter for deltakelse, tilhørighet og inkludering, som igjen har innflytelse på vår trivsel. I denne parallellsesjonen vil vi belyse hvordan egenskaper ved nabolaget du vokser opp i påvirker din psykiske helse og livskvalitet gjennom hele livet. 

 • Ikke alle naboer er gjennomsnittlige: hvordan skole og nærmiljø kan ha ulik betydning for ulike barn
  Eivind Ystrøm (UiO)
 • Ung deltakelse i nabolaget: Skolen som brobygger
  Daniele Evelin Alves (OsloMet)
 • WHO Healthy Cities: 8 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling
  Vigdis Holm (Sunne kommuner – WHO norske Healthy Cities-nettverk)
 • På Like Vilkår – kan ungdom styrke sitt eget oppvekstmiljø?
  Dominic Wilson (Redd Barna) og Marline Merg (Ung Bjørndal)

Rusproblemer og rusreform
Det er en tett kobling mellom rusmiddelbruk, psykisk helse og livskvalitet. Hvordan kan vi jobbe for å sikre bedre liv for personer som sliter med rusmisbruk? Og hvilke forebyggende tiltak kan vi iverksette for å hindre risikabel bruk? I denne parallellsesjonen undersøker vi kunnskap og praksis på rusfeltet, og ser nærmere på status for rusreformen.

 • Generasjon cannabis?
  Willy Pedersen (UiO)
 • Rusreformen – hvor står vi nå?
  Kenneth Arctander (RIO)
 • Rom for alle – relasjonsarbeid i urolige liv
  Kathrine Haugland Martinsen (Kirkens Bymisjon)
 • Risikofylt alkoholbruk: Kunnskapsbasert forebygging lokalt?
  Mikkel Magnus Thørrisen (OsloMet)

 

14.55

Plenum

Wellness, Fairness, and Worthiness: Psychosocial Foundations for Mental Health and Quality of Life in our Communities
Isaac Prilleltensky, Mautner Chair in Community Well-Being at the University of Miami (deltar digitalt)

Livskvalitet og politikk: Hva ville skje hvis vi målte samfunnsøkonomisk suksess i livskvalitet? 
Michael Birkjær, The happiness research institute, Copenhagen

Hvordan skaper vi et inkluderende samfunn som fremmer livskvalitet for alle? 
Sofasamtale med:

 • Dora Gudrun Gudmundsdottir (Helsedirektoratet, Island)
 • Michael Birkjær (The Happiness research institute, Danmark)
 • Benedikte Marie Lio (Mental helse Ungdom)
 • Monica Haugen (Mio)
 • Vigdis Holm (Sunne kommuner)

Samtalen ledes av Ragnhild Bang Nes

 

16.15

Minikonsert, småretter og noe godt i glasset på Sentralens nye takterrasse

Blir du forhindret i å delta ber vi deg gi oss beskjed om dette så snart som mulig. Det kan du gjøre ved å skrive til me@sunnekommuner.no. Avmeldinger etter den 14. september refunderes ikke.