Skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftagenda frem mot 2030 må vi i større grad sette menneskelige behov i sentrum. Sammen med forskningssenteret PROMENTA inviterer Sunne kommuner til en inspirerende nettverkssamling 28.-29. september 2022 på Sentralen i Oslo, hvor vi ser nærmere på hvordan vi kan skape samfunn som fremmer god psykisk helse og livskvalitet for alle.

Her samler vi forskere, praktikere og politikere til to dager full av spennende innledere, relevant forskning og gode eksempler på konkrete tiltak. På programmet står blant annet Cormac Russell, Ragnhild Bang Nes og Isaac Prilleltensky.

Konferansen er åpen for alle, og gratis for medlemmer. Program og påmelding kommer snart!