Som følge av situasjonen rundt Covid-19 er den planlagte nettverkssamlingen 27.-28. mai i Modum avlyst. Sekretariatet ser på muligheten for å gjennomføre deler av det planlagte programmet som webinar på et senere tidspunkt.

Vi vil gjennomføre generalforsamlingen for politiske kontaktpersoner som videokonferanse 27. mai
kl. 17. Innkalling og nærmere informasjon kommer i løpet av kort tid.