Nordre Follo kommune legger FNs bærekraftmål til grunn og jobber systematisk med folkehelse. Godt folkehelsearbeid forutsetter samarbeid og kommunen, innbyggere, frivillige aktører og næringslivet jobber sammen for utvikle gode lokalsamfunn.

Nordre Follos innsatsområder

  • Utjevne sosiale helseforskjeller
  • Psykisk helse – gjennom inkludering og deltagelse
  • Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn
  • Fysisk helse og levevaner

Les mer om Nordre Follos folkehelsearbeid her.