Loppa kommune er en liten kystkommune i Vest-Finnmark, med i underkant av 900 innbyggere fordelt på 11 grender. Kommunen er i en omstillingsfase med fokus på å utarbeide gode og fremtidsrettede planer som er forankret i folkehelseoversikten og reformen Leve Hele Livet. Kommunen ønsker et felles fokus på å skape…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her