Lillestrøm kommunes overordnede mål for folkehelsearbeidet er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og utviklingen i kommunen skal bygge på FNs bærekraftsmål. Gjennom samfunnsdelen inviterer kommunen til et samarbeid med andre myndigheter, frivillig sektor, næringslivet, kulturaktører, nabokommuner og innbyggere for å skape et bærekraftig samfunn. Kommunens verdier er tillit, inkludering og nyskaping,…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her