Visjonen for Hol kommune er at den skal være en trygg og god kommune og vokse opp og bo i, med vekst i folketallet, der arbeidsmarkedet er variert og hele kommunen er i bruk.

Kommunens folkehelsearbeid er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, hvor folkehelse er et av hovedtemaene. Målet for folkehelsearbeidet i kommunen er en aktiv befolkning med høy livskvalitet.

Strategier for å nå målet:

  • Ivareta et trygt og inkluderende oppvekstmiljø
  • Ivareta folkehelseperspektivet i all kommunal planlegging
  • Satse på forebyggende helsetjenester
  • Delta i regionalt folkehelsearbeid
  • Benytte frivilligsentralen for å kunne tilby et bredere spekter av fritidsaktiviteter 

Folkehelsekoordinator i kommunen deltar i interkommunal folkehelsegruppe som jobber med felles folkehelseutfordringer i regionen. Kommunene i Hallingdal jobber med en overordnet felles folkehelseplan som skal være styrende for folkehelsearbeidet regionalt.  

Les mer om folkehelsearbeidet i Hol kommune her.