Gran kommune jobber for å bli et bærekraftig lokalsamfunn som gir velferd og god livskvalitet til innbyggerne.

Gran kommunes tre innsatsområder

  • en befolkning med god psykisk og fysisk helse.
  • offentlige tjenester som forebygger helseplager og yter tidlig tverrfaglig
    innsats.
  • et oppvekstmiljø som fremmer læring og trivsel.