Våren 2020 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en nasjonal undersøkelse om livskvalitet. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet blant ulike grupper. Finn hele undersøkelsen her.

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her