Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all WHOs Healthy Cities-nettverk har utarbeidet en politisk visjon og viljeserklæring for perioden 2019-2024. Målet er at alle medlemmer av Sunne kommuner slutter seg til erklæringen i løpet av perioden. Visjonen fremhever byer og steders viktige posisjon for å lede…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her