Artikkelen presenterer funn og konklusjoner i et skandinavisk forskningsprosjekt om hvordan det jobbes med sosial ulikhet i helse i skandinaviske kommuner. Det pekes på at en bred tilnærming med fokus på hvordan bærekraftdimensjonen kan bidra til å styrke eierskap til tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller på tvers av fagområder…

Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her