ARENDALSUKA 2023

Kampen mot ungt utenforskap og utjevning av sosiale forskjeller er noe de fleste partiene har omtalt i valgprogrammene for høstens valg.

Utenforskap handler ikke bare om å bli inkludert i skole- og arbeidsliv, men også om lavere deltakelse i idrett og fysisk aktivitet – med de omkostningene det har for samfunnet og for enkeltpersonene det gjelder – i form av dårligere helse og flere psykiske utfordringer.

Tverga og Sunne kommuner ønsker å finne ut hvem som faller utenfor, hvorfor og hva som skal til for å øke aktivitetsnivået hos disse gruppene.

Har vi nok kunnskap om hva som påvirker aktivitetsnivået hos de som faller utenfor og hva slags aktiviteter de faktisk ønsker å drive med? Hva motiverer dem og hvilke barrierer opplever de? Hva sier forskningen og hva sier de unge selv? Og ikke minst; hvordan kan norske politikere nyttiggjøre seg denne kunnskapen for å hjelpe flere til å klare å tilfredsstille myndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet?

Politikere har ansvar for å tilrettelegge for at alle har tilgang til arenaer der de kan være aktive og utfolde seg fysisk og sosialt, og må dermed tenke hele bredden når de utvikler møteplasser i nærmiljøet. Hvordan kan/bør de gjøre det?

Dette blir en spennende og viktig samtale. Vel møtt!

Tirsdag 15. august, kl. 08.30-09.30

Lokale: Klangkammeret, Kulturkammeret.