ARENDALSUKA 2023

Har du tenkt over hvor mye omgivelsene påvirker våre hverdagsliv, og dermed også vår helse og livskvalitet?

Stedene vi bor, jobber og oppholder oss har stor innflytelse på hvordan vi har det, og derfor er det viktig at vi utvikler lokalsamfunnene våre slik at de fremmer gode liv for innbyggerne. Men hva kjennetegner egentlig en helsefremmende by? Og hvilke grep bør vi ta for å utvikle stedene våre i en mer helsefremmende retning? Bli med på byvandring i Arendals gater hvor vi utforsker disse spørsmålene nærmere!

Under byvandringen blir det foredrag fra Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, Arendal kommune og Design og Arkitektur Norge (DOGA), som vil presentere ulike vinkler på hvordan vi kan jobbe på tvers av sektorer for å skape sosialt bærekraftige og helsefremmende lokalsamfunn.

Her vil vi få høre mer om:

Hva vil det si at en by er helsefremmende?

Verden over tar kommuner grep for å gjøre byer og steder mer menneskevennlige. Sunne kommuner vil presentere de viktigste prinsippene for å utvikle helsefremmende steder, og gi innblikk i hvordan det prisvinnende, skotske verktøyet Stedskompasset kan bidra til å legge til rette for innbyggerdialog og samskaping i stedsutviklingsprosesser.

Folkehelse og stedsutvikling i Arendal

Arendal har jobbet aktivt med å koble folkehelse og stedsutvikling de siste 10 årene. På byvandringen tar kommunens folkehelsekoordinator oss med på den strategiske og praktiske utviklingen som har skjedd i folkehelsearbeidet det siste tiåret, og viser oss hvordan byen jobber med å fremme en byutvikling som sikrer god helse for alle.

Innovasjonsprosjektet Hverdagsreisen

Med prosjektet «Hverdagsreisen» arbeider Design og arkitektur Norge (DOGA) for å øke forståelsen for folkehelseeffekten av det som bygges. På turen vil vi fortelle om hvordan kommuner og private utbyggere kan få innsikt i hvordan folk faktisk beveger seg og møtes i nærmiljøene sine, og hvordan de kanskje kan bevege seg mer, og møtes oftere. Til sist deler vi ut DOGAs flunkende nye Do it yourself-guide til hvordan du kan jobbe med Hverdagsreisene i nettopp din kommune!

Arrangører:

Sunne kommuner er et nettverk for og av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse og sosial bærekraft høyt i sin samfunnsplanlegging. Sunne kommuner er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

Design og arkitektur Norge er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping. DOGA fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtidens nye, grønne og lønnsomme løsninger.

Arendal kommune

Velkommen!

Tid: Mandag 14. august, kl. 17.30-18.30
Sted: Rådhusbrygga, Kaia utenfor Samfunnsteltet

Les mer om arrangementet og Arendalsuka her.