16. februar kl. 9-10.15

Å oppleve tilhørighet og kjenne på mestring er viktig for å ha god livskvalitet. Samtidig er det mange unge som faller utenfor både utdanning og arbeidsliv i Norge i dag, noe som har negative konsekvenser både for det enkelte individ og for samfunnet. Hva kan vi gjøre for å skape mer inkluderende lokalsamfunn, og sikre at flere unge fullfører skolen og blir integrert i arbeidslivet? Det er tema for Folketanken 16. februar, Sunne kommuners digitale møteplass!

På denne Folketanken vil vi blant annet høre statistikksjefen i NAV, Ulf Andersen, presentere status for ungt utenforskap i Norge i dag, og Kristiansand kommune vil fortelle mer om deres satsing Flere i arbeid, et samarbeid mellom kommune, næringsliv, fylkeskommunen, NAV og universitetet, som skal sikre at flere utenfor arbeid kommer i jobb og gjennomfører videregående skole.

Meld deg på Folketanken her!