I 2020 handlet plutselig det meste av folkehelsearbeidet om smittebegrensning. Samtidig ble det tydelig at helse er så mye mer enn fravær av sykdom, og at vi er nødt til å ha større fokus på å fremme god helse og livskvalitet i befolkningen – både nå og i tiden etter pandemien. Hvordan kan vi jobbe med livskvalitet i kommuner og fylkeskommuner i denne tiden? Og er det noen strakstiltak som kan iverksettes for å fremme hverdagsglede og livskvalitet for ulike grupper i lokalsamfunnet, nå når så mange lever med tiltakstrøtthet og restriksjoner?

PROGRAM

Hverdagsglede og livskvalitet: Hva det er og hvorfor det er så viktig
Kort innledning med Ragnhild Bang Nes fra Folkehelseinstituttet/Promenta

Erfaringsutveksling og idéverksted:
Hvilke tiltak kan enkelt iverksettes for å fremme hverdagsglede og livskvalitet for ulike grupper i lokalsamfunnet? Hva trengs for å få det til?

Folketanken varer en time totalt. Den skal gi inspirasjon, nye idéer og være en arena for erfaringsutveksling på tvers av kommuner og fylkeskommuner.
Målet med denne Folketanken er å sitte igjen med noe konkret som kan iverksettes i ditt lokalsamfunn.

Sekretariatet blir sittende igjen etter arrangementet for de som har behov for en liten kaffeprat eller lufte stort og smått.

Meld deg på Folketanken fredag 16. april