Hvordan jobbe systematisk med å utjevne levekår?

Vi vet at god helse og livskvalitet skapes der vi lever livene våre, og at levekårene våre påvirker hvordan vi har det. Vi vet også at gode levekår er skjevfordelt. Bedre folkehelse krever derfor systematisk arbeid med å sikre jevnere levekår i befolkningen. I denne Folketanken vil vi få høre hvordan to av våre medlemmer jobber med denne problematikken: Agder fylkeskommune og Indre Østfold kommune.

Samhandlingsstruktur for bedre levekår i Agder

Bedre levekår er et hovedsatsingsområde i Agder fylkeskommunes regionplan frem mot 2030, og fylkeskommunen har utviklet en egen samhandlingstruktur som skal videreutvikle den helhetlige levekårssatsingen. Inger Margrethe Braathu, rådgiver for folkehelse, vil gi oss et innblikk i hvordan fylkeskommunen understøtter kommunene i deres folkehelsearbeid og jobber med å fremme gode levekår i regionen.

Levekårskartlegging i Indre Østfold: Hvordan involvere ulike tjenester?

I fjor gjennomførte Indre Østfold en storstilt kartleggingsundersøkelse av levekårsindikatorer på inndelte geografiske områder, som viser store forskjeller innad i kommunen. Kartleggingen har i ettertid fått mye oppmerksomhet, og for å sikre at kunnskapen virkelig blir tatt i bruk i de ulike tjenestene har Linn Haraldstad, rådgiver for folkehelse, sammen med kollegaer reist rundt og arrangert workshops for ansatte i ulike sektorer. Sammen har de utforsket hvordan ulike tjenester konkret kan jobbe for å bedre levekårene i Indre Østfold – så langt har rundt 350 ansatte i kommunen deltatt. På Folketanken vil Linn Haraldstad fortelle oss mer om dette spennende arbeidet.

Meld deg på Folketanken 24. november her