Hvordan fremme helse og livskvalitet for andre i en tid hvor energien kanskje ikke er på topp? Og hvordan kan et nettverk som vårt være til hjelp og støtte for deg – nå og framover? Vi inviterer til morgenkaffe for nettverksmedlemmer fredag 12. mars kl. 09.00-10.00!

På denne første “Folketanken” vil du få møte Vigdis Holm, som er Sunne kommuners nye daglige leder, og andre som jobber med folkehelse rundt om i landet. Du vil også kunne komme med innspill og ønsker for fremtidige webinarer og medlemstreff. Hva hadde du satt pris på å høre mer om eller få sparret med andre i nettverket? Er det noen temaer du synes det er viktig at Sunne kommuner løfter frem eller fokuserer særlig på i tiden framover?

Her kan du melde deg på Folketanken

Om Folketanken

Folketanken er en ny møteplass for oss som jobber med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i. Forumet er primært en nettverksarena for medlemmer av Sunne kommuner, men av og til vil vi også ha åpne arrangementer. I Folketanken tar vi opp tematikk som er aktuell for deg som jobber med folkehelse, og vi vil også fokusere på erfaringsutveksling og det å bli kjent med nettverkskolleger. Folketanken er kort og godt en uformell møteplass som vi håper vil gi deg inspirasjon og påfyll – både faglig og sosialt.