FNs bærekraftsmål kan synes som fine, men fjerne mål i vår kommunale og fylkeskommunale arbeidshverdag. Samtidig er bærekraftsmålene en unik mulighet til å lykkes med tverrfaglig samarbeid, fordi de gir oss et felles språk, en felles plattform og noen tydelige og godt visualiserte mål. Men hvordan integrerer vi bærekraftsmålene i kommunalt og regionalt planverk? Og hvordan sikrer vi at planene resulterer i drift og tiltak som bidrar til å nå målene?

Denne Folketanken er aktuell for folkehelsekoordinatorer, rådgivere, samfunnsplanleggere, planarbeidere, ledere og andre som jobber med kommunale og fylkeskommunale planer. Arrangementet varer i 1,5 time. Vi vil kort innlede om FNs bærekraftsmål, koblingen til folkehelsearbeidet og vise eksempler på hvordan bærekraftsmålene kan integreres i planer. Deretter vil deltakerne fordeles i grupper, for å dele erfaringer og diskutere muligheter for hvordan FNs bærekraftsmål i enda større grad kan være et nyttig styringsverktøy lokalt og regionalt.

Tid: fredag den 28. mai kl. 9.

Sunne kommuners medlemmer får tilsendt påmeldingslenke på e-post.
Interessert i å vite mer om Folketanken eller medlemskap i Sunne kommuner?
Ta gjerne kontakt med oss!