Det er en klar sammenheng mellom økonomi og psykisk helse. Faktisk er økonomiske problemer en av livsbelastningene som henger tettest sammen med svekket psykisk helse. Og det går begge veier: Økonomiske problemer kan føre til psykiske lidelser, og psykiske lidelser kan føre til økonomiske problemer. Vi vet også at økonomisk stress påvirker hjernen vår, og gjør at vi fungerer dårligere.

Derfor bør vi snakke mer om koblingen mellom økonomi og psykisk helse, og ikke minst hva vi kan gjøre for å forebygge både økonomiske problemer og mentale helseutfordringer.

For å belyse dette temaet fra flere vinkler har vi med oss samfunnspsykolog Ingvild Stjernen Tisløv, som vil legge fram hvordan betalingsproblemer påvirker psykisk helse og hvordan man jobber samfunnspsykologisk med dette. Deretter vil vi høre fra Bank2, som de siste årene har tatt ledertrøya innen banknæringen med å ha empatisk dialog og aktiv hjelp til sine kunder. Til slutt vil Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Trøndelag fortelle hvordan det offentlig hjelper innbyggere med betalingsproblemer. Alle vil formidle hvordan de ser forebygging er mulig fra sitt ståsted.

PROGRAM

Kl. 09.00: Velkommen v/ Nettverk for helsefremmende samfunn (fremsam)

Kl. 09.05-09.25: Betalingsproblemer og vår psykiske helse. Hvordan jobbe samfunnspsykologisk for å forebygge? Ved samfunnspsykolog Ingvild Stjernen Tisløv, Reynd

Kl. 09.30-09.50: Banknæringen kan redusere økonomisk bekymring eller psykiske plager, ved Diana Peters, Bank2

Kl. 09.50-10.10: Hvordan bistår NAV innbyggere og hvordan kan kommunen forebygge økonomiske belastninger? Ved Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning

Meld deg på webinaret her.